top of page
2605650_5256.jpg
SEÇİMSEL-ELECTIONAL ASTROLOJİ

Astrolojinin temelinde, gökyüzünde ne varsa yeryüzünde de o vardır.

Seçim (Electional) Astrolojisi, herhangi bir işe başlarken, bir olay için en uygun zamanı (uğurlu)

belirleme tekniğidir. Seçimsel astroloji, istenilen olayın en uygun zamanda belirlenmesi için,

gökyüzündeki gezegenlerin ve özellikle Ay’ın istenilen işi iyi yönde ilerlemesi adına uygun yerleşimde

oldukları zamanın tespit edilmesidir. Seçim Astrolojisinde, Astroloğa, danışan tarafından

amaçladığı bir olay verilir. Astrolog daha sonra bu olayın gerçekleşmesi için en uygun tarih

ve saati bulur. Bu tarih ve saat danışanın amaçladığı olayın türüne göre belirlenir.

Örnek olarak, danışan en hayırlı evlilik zamanını soruyorsa, Astrolog öncelikli olarak köşe

evlere, Venüs'e Ay ve Güneş'e odaklanacaktır. Seçimsel Astrolojide en öncelikli gösterge Ay'dır.

Ay'ın boşlukta olması, Güneş'e yanması, bir burcun son derecelerinde yerleşmesi,

kötücüllerle yakınlaşan kavuşum-kare-karşıt açısının  olması istenmez.  

Seçim astrolojisi Milattan önce 16. yüzyılda Babiller tarafından kullanıldı. Seçim Astrolojisi ve

diğer teknikler daha sonra Mısırlara ve Perslere ve daha sonra günümüze kadar gelmiştir.

Savaş, tarım, ziraat, avcılık, seyahat, evlilik, doğum ve bunun gibi önemli iş, girişimler ve

olaylar için en uygun zamanı belirlemek adına Seçim Astrolojisi kullanılmıştır.

Osmanlı’da her önemli iş için müneccimlere uğurlu saat tespiti yaptırılırdı. En mühim işler

için başta sultan, sultanın ailesi olmak üzere yakınları için ve devlet işleri için en uygun

zamanı belirleme yani eşref saatini bulunması için zayiçe çıkartıyorlardı. Savaşa başlamak

gibi önemli bir konudan, bir caminin temelini atmaya kadar pek çok konuda eşref saati tespit

ediliyordu. Osmanlı'ya pozitif bilimi getiren, gök bilimci ve matematikçi Ali Kuşçu‘nun şiirinde

astroloji ile ilgili mısralar çok dikkat çeker. “Terazi elinde bulunan bakkalın suretine hayran

oldum. Ey müşteri beri gel de kameri mizan burcunda gör”

Müşterinin diğer anlamı Jüpiter gezegeni kamer ise Ay demek. “Ay Terazi burcundayken

güzeldir”.

Osmanlı’da Müneccimler astrolojiye göre, 21 Mart tarihini yani Nevruz zamanını yeni yıl girişi
olarak kabul ederlerdi.
Osmanlı zamanında Müneccimler şehzadelerin ölüm tarihlerini bile hesaplıyorlardı. Bunun
amacı ise şehzadelerin tahta çıkma olasılıklarından dolayı önceden hazırlıklı olmak içindi.
Müneccimler bir işe girişmek için en uygun zamanı belirleme yani “eşref saatinin” yanı sıra bir
işin sonu ne olacak gibi sorulan sorularda Soru Astrolojisinden (Mesâil) faydalanmışlardır.
Osmanlı sarayında Müneccimler padişahların kılıç kuşanması, sefere çıkması, cülus
törenleri, yazlık saraydan kışlık saraya geçmeleri, Şehzadelerin sünnetleri, sefere çıkılması
gibi en önemli olaydan, en önemsiz olaya kadar seçim astrolojisinden faydalanılıyordu.
Eski kaynaklara baktığımızda 1071 tarihinde olan Malazgirt Savaşı öncesinde Alpaslan’ın
müneccimleri topladığı ve sefere çıkmadan önce onlara danıştığı bilgisine ulaşılır.
Osmanlı’da, İkinci Beyazıt döneminde astroloji gelişmiştir. Diğer taraftan Osmanlı döneminde
bazı padişahlar astroloji ile çok yakından ilgilenirken bazıları da reddetmiştir.
Fatih Sultan Mehmet İstanbul’u fethetmeden önce boğazın en dar noktası olan noktaya,
saldırıları engellemek için Anadolu Hisarı’nın tam karşısına Rumeli hisarını inşa ettirmiş ve
her ikisi için Seçim astrolojisinden faydalanmıştır. Fatih sultan Mehmet İstanbul’u fethederken
fetih zamanının başlaması tam olarak Seçimsel astroloji tekniğiyle yapılmıştır.
Öngörü astrolojisinin iki tane olmazsa olmaz branşlarından bir tanesi Seçim Astrolojisi, bir
diğeri de Soru (Horary) astrolojisidir. Seçim Astrolojisi çok önemli bir branştır. Mesela kişi
ameliyat olacak ne zaman ameliyat olmalıyım ne zaman evlenmeliyim? Kişi, bir anlaşma
yapacak bu anlaşmayı ne zaman yapmalıyım, iş yerimi ne zaman açmalıyım? vb. gibi tarih
belirlemek için uygulanan tekniktir.
Soru Astrolojisi tekniğinde, soru astroloji tekniğini uygulayabilmek için, bir soru olması
gerekir. Seçimsel astroloji de ise girişim yapılacak zamanı belirlemek için en uygun zamanı
bulmaya çalışırız.
Günümüzde devlet başkanlarının, bazı önemli olayların seçimsel astroloji tekniği ile
yapıldığını da görmekteyiz.
Mesela, kişi evlenecek miyim? diye bir soru sorar ve bu soru için, Soru Astrolojisinden
yararlanırsınız. Ama evlilik için en uygun ne zaman? tarzında bir soru için Seçim
Astrolojisinden istifade etmek gerekir. Evlenecek miyim? bir soru iken, evlilik için en uygun
zaman nedir? Seçimsel astroloji branşına girmektedir.

bottom of page